Z A K Ł A D  S Y S T E M Ó W  S T E R O W A N I A

W ciągu ponad 33-letniej historii firmy AF SEKO coraz większego znaczenia nabierała działalność w obszarze automatyki przemysłowej i systemów sterowania. Z czasem wyodrębniono w firmie Zakład Systemów Sterowania którego udział w sprzedaży szybko rósł. Lista referencyjna aplikacji wdrożonych przez ZSS liczy ponad 200 pozycji. Jeżeli są Państwo zainteresowany współpracą z nami prosimy o kontakt:

phone call   +48 33 814-01-01    envelope   bok@seko.com.pl
 
O F E R T A

Firma AF SEKO działa na rynku w wielu branżach ale główny obszar naszej działalności to automatyka przemysłowa w której realizujemy systemy sterowania, wizualizacje, monitorowanie pracy maszyn i linii technologicznych, lokalizację obiektów i osób w systemie BLE oraz bezpieczeństwo maszynowe.

W obszarze automatyki przemysłowej nasze działania koncentrujemy głównie na:

Programowanie

sterowników PLC / PAC

Programowanie

paneli operatorskich HMI

Programowanie

systemów SCADA

PLC m HMI m SCADA m
     

Projektowanie

układów elektrycznych

Prefabrykowanie

szaf sterowniczych

 

Wdrożenia i serwis

Projektowanie m Szafa m Wdrozenia m
R E A L I Z A C J E
 Wynikiem naszej działalności w automatyce przemysłowej jest ponad 200 wdrożonych rozwiązań w wielu branżach przemysłu:
 • samochodowego,
 • chemicznego,
 • energetycznego,
 • spożywczego,
 • szklarskiego,
 • metalurgicznego,
 • górniczego,
 • gumowego,
 • tekstylnego,
 • oczyszczalni ścieków,
 • drzewnego i papierniczego,
 • innych.
Poniżej prezentujemy kilka przykładowych realizacji:

Modernizacja sterowania

oraz wykonanie systemu SCADA

dla linii malarskiej w zakładzie

GE Power Controls Bielsko-Biała

Wykonanie sterowania i wizualizacji

dla parku zbiorników manipulacyjnych

w zakładzie Bielmar Bielsko-Biała

Modernizacji sterowania

i aplikacji nadrzędnej miksera nr 1

w zakładzie FTT Wolbrom

Apena Malarnia m Bielmar Zbiorniki m FTT Wolbrom m
     

Wykonanie systemu sterowania i wizualizacji

dwóch zespołów zgrzeblarkowych

z układaczami i wspólnym transporterem

dla firmy Hendrix w USA

Modernizacja sterowania

oraz wykonanie systemu SCADA

dla linii wytłaczania

w zakładzie Hutchinson Żywiec

Wykonanie systemu sterowania

i wizualizacji procesu polimeryzacji siarki

w zakładzie Marbet Wil Gliwice

Hendrix m Hutchinson Wytlaczarka m Marbet Wil Polimeryzacja siarki m
     

Wykonanie systemu sterowania

i wizualizacji chłodzenia toru lodowego

i lodowiska dla MOSiR Sanok

Modernizacja sterowania i wizualizacji

piecem do hartowania i odpuszczania

w zakładzie Śrubena Unia Żywiec

Modernizacja sterowania

i wizualizacji kotłowni

w zakładzie PK Therma Bielsko-Biała

MOSIR Sanok Tor m Srubena ACL510 m Therma Wizualizacja m
 
K L I E N C I

Naszymi stałymi Klientami w obszarze automatyki przemysłowej są:

GE m   PGK m   FTT m
         
Apena m   Hutchinson m   Nemak m
         
Srubena m   Filtex m   Velvet m
 
D O S T A W C Y

Naszymi kluczowymi dostawcami w obszarze automatyki przemysłowej są:

Astor m   IGE XAO m   Siemens m
         
GE m   Rittal m   Wago m
         
Wonderware m   Moxa m   Beckhoff m