C E N T R U M  S Z K O L E N I O W E

Centrum Szkoleniowe Emerson Industrial Automation & Control (dawniej GE Automation & Controls / GE Fanuc)   na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przy ulicy Willowa 2, budynek A, sala 217

phone call +48 33 8140101 w.120 envelope kursy@seko.com.pl

Centrum Szkoleniowe Emerson Industrial Automation & Control (dawniej GE Automation & Controls / GE Fanuc) przy firmie AF SEKO sp. z o.o. zaprasza na kursy obsługi i programowania systemów sterowania firmy GE Automation & Controls.

Posiadamy długoletnie doświadczenie w dydaktyce. Kursy programowania sterowników PLC prowadzimy od 1992 r.

Przy współpracy z ATH prowadzimy zajęcia laboratoryjne ze „Sterowników programowalnych, rozproszonych systemów sterowania i monitoringu przemysłowego” dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Centrum Szkoleniowe Emerson Industrial Automation & Control (dawniej GE Automation & Controls / GE Fanuc) mieści się na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, budynek A, sala 217.

Sala laboratoryjna wyposażona jest w 7 stanowisk do programowania sterowników. Zajęcia odbywają się od godz. 9.00.

O F E R T A  S Z K O L E N I O W A 
L O K A L I Z A C J A 
 
W A R U N K I  U C Z E S T N I C T W A 
  • Przesłanie pocztą, faksem lub e-mailem minimum 7 dni przed planowanym terminem szkolenia wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie
  • Dokonanie wpłaty należności za uczestnictwo w szkoleniu niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na szkolenie.
  • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
  • Jeżeli liczba uczestników szkolenia nie osiągnie wymaganego minimum, firma AF SEKO sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania terminu szkolenia. W takich przypadkach dokonane przedpłaty zostaną zwrócone w pełnej wysokości.
D O J A Z D  I  Z A K W A T E R O W A N I E
  • Koszty dojazdu oraz zakwaterowania każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
  • Dojazd z dworca PKS i PKP Bielsko-Biała Główna autobusami miejskimi nr 24, nr 10, nr 57. Aktualny rozkład jazdy znajduje się na stronie https://rozklady.bielsko.pl/
  • Poniżej lista hoteli w pobliżu miejsca szkolenia. W celu uzyskania aktualnych cen oraz rezerwacji noclegu, należy skontaktować się bezpośrednio z hotelem.
Hotel BESKID Hotel REKORD
BESKID REKORD
Parkhotel VIENNA Hotel Na Błoniach
VIENNA BLONIE