Konfigurowanie i diagnostyka sterowników PLC i kontrolerów PAC – kurs dla Służb Utrzymania Ruchu
Organizator: AF SEKO sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 17, tel. +48 33 8140101, fax +48 33 8140071, e-mail: kursy@seko.com.pl
Miejsce szkolenia: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, budynek A, sala 217.
Kod szkolenia: GE-SUR Terminy: 09-11.02.2021, 13-15.04.2021, 15-17.06.2021, 12-14.10.2021, 07-09.12.2021 Czas trwania: 3 dni Cena: 2600 PLN netto Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatek VAT. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe, jeden gorący posiłek każdego dnia szkolenia, dyplom ukończenia szkolenia. Koszty dojazdu oraz zakwaterowania każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Przesłanie formularza zgłoszenia na szkolenie minimum 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia premiowane jest 5% rabatem.
CEL SZKOLENIA Celem kursu jest zapoznanie z podstawami programowania sterowników oraz kontrolerów produkcji Emerson Industrial Automation & Control (dawniej GE Automation & Controls / GE Fanuc), w szczególności serii RX3i, ale też pokazanie ścieżki diagnozy pomocnej podczas rozwiązywania problemów, z jakimi stykają się najczęściej służby utrzymania ruchu. Podczas szkolenia omawiane są właściwości tych serii i sposób konfigurowania sterowników.
PROGRAM SZKOLENIA
 • Rodziny sterowników Emerson Industrial Automation & Control (dawniej GE Automation & Controls / GE Fanuc): cechy charakterystyczne.
 • Omówienie środowiska programistycznego Proficy Machine Edition.
 • Praktyczne ćwiczenia dotyczące nawiązywania komunikacji ze sterownikiem, konfigurowania, programowania i diagnostyki.
 • Podłączanie toru dwustanowego i analogowego.
 • Tworzenie raportów i dokumentacji z oprogramowania narzędziowego Proficy ME.
 • Diagnostyka sterownika bez użycia i z użyciem oprogramowania narzędziowego.
 • Zalecany schemat postępowania przy szukaniu/usuwaniu awarii związanych ze sterownikiem.
 • Opcjonalne narzędzia pomocne przy diagnostyce sterowników Emerson Industrial Automation & Control (dawniej GE Automation & Controls / GE Fanuc).

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera i systemu Windows.

WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Przesłanie pocztą, faksem lub e-mailem minimum 7 dni przed planowanym terminem szkolenia wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie.
 • Dokonanie wpłaty należności za uczestnictwo w szkoleniu niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na szkolenie.
 • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Jeżeli liczba uczestników szkolenia nie osiągnie wymaganego minimum, firma AF SEKO sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania terminu szkolenia. W takich przypadkach dokonane przedpłaty zostaną zwrócone w pełnej wysokości.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Gabriela Grzechnik e-mail: gabriela.grzechnik@seko.com.pl