O  F I R M I E
 

Firma AF SEKO została założona w 1988 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą SEKO sp.z o.o.. Później, przez wiele lat do roku 2001 funkcjonowała pod nazwą OPTIMUS-SEKO sp. z o.o. działając w ramach holdingu OPTIMUS S.A.

W ciągu naszej 33-letniej historii coraz większego znaczenia nabierała działalność w obszarze automatyki przemysłowej i systemów sterowania. Z czasem wyodrębniono w firmie Zakład Systemów Sterowania (ZSS), którego udział w sprzedaży szybko rośnie. Lista referencyjna aplikacji wdrożonych przez ZSS liczy ponad 200 pozycji.

Od 1992 roku prowadzimy Autoryzowane Centrum Szkolenia firmy GE Automation & Controls w Polsce. Uczymy zasad optymalnego konfigurowania, programowania oraz obsługi technicznej sterowników PLC i PAC, paneli operatorskich HMI oraz konfigurowania sieci przemysłowych w systemach sterowania. W latach 2010-2012 w ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej rozbudowaliśmy znacznie nasze centrum szkolenia. Wprowadziliśmy do oferty nowe kursy oraz nowe innowacyjne techniki szkolenia (kurs e-learningowy). W czasie ponad 29 lat działalności centrum szkolenia przeszkoliliśmy kilka tysięcy fachowców.

Współpracujemy z wyższymi uczelniami technicznymi, uczestnicząc w realizowanych przez nie projektach, stosując najnowsze osiągnięcia wiedzy naukowej w praktyce.

Od 2006 roku jesteśmy oficjalnym partnerem GE Power Controls Polska Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w zakresie systemów sterowania i wizualizacji dla rozdzielnic elektrycznych niskiego i średniego napięcia.

W 2007 roku dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej wdrożyliśmy w firmie system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000. Uzyskaliśmy certyfikat w zakresie projektowania, realizacji i serwisu systemów sterowania oraz działalności szkoleniowej w zakresie systemów informatycznych i automatyki przemysłowej.

Jako członek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, w swojej działalności kierujemy się zasadą rzetelności oraz stosowania w naszej praktyce najlepszej wiedzy i praktyk inżynierskich.

W dniu 1 marca 2013 r. zostaliśmy uhonorowani tytułem Innowacyjnej Firmy Roku 2012 na Śląsku w kategorii małych firm, przyznawanym przez Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów, w wyniku konkursu odbywającego się pod patronatem Wojewody Śląskiego.

Jeżeli są Państwo zainteresowany współpracą z nami prosimy o kontakt:

 
phone call   +48 33 814-01-01    envelope   afs@seko.com.pl
 
O F E R T A
 

AF SEKO sp.z o.o – integrator systemów informatycznych działa na rynku w wielu branżach. Podstawowe obszary naszej działalności to automatyka przemysłowa, w której realizujemy systemy sterowania, wizualizacje, monitorowanie pracy maszyn i linii technologicznych oraz bezpieczeństwo maszynowe, a także szeroko rozumiana informatyka w zakresie sprzętu, oprogramowania oraz cyber-bezpieczeństwa. Główne kierunki działania naszej firmy to:

 
G Ł Ó W N E  M A R K I  S P R Z Ę T U  I  O P R O G R A M O W A N I A
 

Nasza firma oferuje w sprzedaży, a także wykorzystuje w trakcie realizacji projektów sprzęt i oprogramowanie następujących marek:

 

D Y S T R Y B U T O R Z Y  S P R Z Ę T U  I  O P R O G R A M O W A N I A
 

AF SEKO współpracuje między innymi z następującymi dystrybutorami sprzętu i oprogramowania: