Z A K Ł A D  S Y S T E M Ó W  S T E R O W A N I A  –  P R O D U K T Y

W Zakładzie Systemów Sterowania opracowywane są również urządzenia, które później stają się naszą stałą ofertą produktową. Jeżeli są Państwo zainteresowani produktem z naszej oferty prosimy o kontakt:

phone call +48 33 814-01-01 envelope bok@seko.com.pl
O F E R T A  P R O D U K T O W A

Firma AF SEKO posiada w swojej ofercie następujące produkty:

Wyświetlacze cyfrowe

LED WC25 / WC14 / WC14m

Konwerter RS232/422 v2.0

Zadajnik prądowy

4-20mA

Wyswietlacz m Konwerter m  Brak zdjęcia

Obudowa przemysłowa

na telewizor ETV-43

Urządzenie do zdalnego

dostępu QLINK RA10

System lokalizacji

BLEO

  BLEO - System lokalizacji