B L E O  –  S Y S T E M  L O K A L I Z A C J I
BLEO prezentacja systemu

 Co to jest BLEO?

 • Integralny zestaw nadajników, skanerów i aplikacji zwany systemem
 • System lokalizujący przedmioty i osoby w warunkach przemysłowych
 • System wykorzystujący aktywną technologię BLE (Bluetooth Low Energy)
System BLEO lokalizuje przedmioty w warunkach przemysłowych – tam, gdzie zawodzą systemy lokalizacji oparte o sygnał GPS lub technologię RFID. Zastosowana aktywna technologia BLE jest odporniejsza na zakłócenia przemysłowe od systemów wymienionych wyżej. Dzięki czemu, system BLEO gwarantuje niezawodną i szybką lokalizację narzędzi, urządzeń itp., prowadzi do poprawy organizacji pracy oraz do wyeliminowania przestojów produkcyjnych związanych z ich poszukiwaniem.
E L E M E N T Y  S Y S T E M U
System BLEO składa się z następujących elementów: nadajnika BLEO-T, skanera BLEO-S oraz aplikacji BLEO.
Nadajnik BLEO-T Skaner BLEO-S Aplikacja BLEO
BLEO Transmitter wizualizacja BLEO Scanner wizualizacja BLEO ekran2
Z A S A D A  D Z I A Ł A N I A
System BLEO działa w następujący sposób:
 • Nadajniki BLEO-T cyklicznie rozgłaszają dane
 • Skanery BLEO-S odbierają dane z nadajników
 • Aplikacja BLEO odczytuje dane ze skanerów i archiwizuje je w bazie danych
 • Zgromadzone dane umożliwiają aplikacji BLEO zlokalizowanie poszukiwanego przedmiotu lub osob
Każdy lokalizowany przedmiot lub osoba zostaje wyposażony w miniaturowy nadajnik BLEO-Transmitter (BLEO-T). Jest możliwość zdefiniowania mocy emitowanego sygnału radiowego oraz częstości rozgłaszania danych przez nadajnik. W obszarze, gdzie ma działać lokalizacja, zostają rozmieszczone urządzenia BLEO-Scanner (BLEO-S), które rozpoznają nadajniki BLEO-T znajdujące się w ich bezpośrednim sąsiedztwie i przekazują informację o odnalezionych przedmiotach do komputera z aplikacją BLEO. Skanery BLEO-S można podłączyć do sieci LAN przy pomocy kabla, jak też z wykorzystaniem technologii Wi-Fi. Komputer z aplikacją BLEO nie tylko pokazuje, gdzie znajduje się poszukiwany przedmiot lub osoba, ale również może wskazać jakie przedmioty i osoby znajdują się w danych obszarach. BLEO przyklad dzialania Poniżej przykładowa wizualizacja napisana w środowisku ArchestrA informuje o znalezieniu głowicy PA3 w obszarze TSA-2. BLEO wizualizacja Dla naszych Klientów możemy przygotować dedykowane wizualizacje danego obszaru, hali produkcyjnej, czy całego zakładu przy wykorzystaniu różnych systemów SCADA:
 • Platforma Systemowa Wonderware
 • Wonderware InTouch
 • GE HMI/SCADA iFIX
 • AVEVA Edge
 • Siemens SIMATIC WinCC
K O R Z Y Ś C I

System BLEO daje następujące korzyści:

 • Ograniczenie kosztów poprzez zmniejszenie czasu lokalizowania przedmiotów lub osób
 • Wyeliminowanie przestojów produkcyjnych
 • Zwiększenie poziomu organizacji pracy
 • Lokalizowanie narzędzi, urządzeń i pracowników
 • Niski koszt zakupu systemu, wdrożenia i użytkowania
Jeden z naszych Klientów, firma produkująca wiązki kablowe, zamówiła system lokalizacji BLEO umożliwiający lokalizowanie ok. 1400 głowic zagniatających w 10 obszarach produkcyjnych.
D O  P O B R A N I A

Opis systemu:

Dane techniczne:

Artykuły:
Jeżeli są Państwo zainteresowani naszym systemem lokalizacji BLEO to prosimy o kontakt:
phone call +48 33 814-01-01 envelope bok@seko.com.pl